Til hovedinnhold

Meglingsbenken

MEGLINGSBENKEN

Mekling er en anerkjent metode for å løse uenigheter og konflikter. Det kan også brukes for å gjenopprette relasjoner etter at en krenkelse har funnet sted.
Metoden benyttes på mange samfunnsområder. En upartisk tredjeperson tilrettelegger for møter mellom mennesker med mål om å hjelpe dem til selv å finne en løsning.

Gjennom en tilrettelagt samtale med den du har noe uoppgjort med eller er i konflikt med, får du muligheten til å fortelle den andre parten hvordan hendelsen har påvirket deg. Du får også anledning til å stille spørsmål som bare den andre kan svare på, og det gis rom for å ta ansvar for handlingen. På denne måten kan mekling være kilde til blant annet innsikt, utvikling, gjenoppretting av mellommenneskelige relasjoner.
Mekling gir også en mulighet til å lettere bearbeide hendelsen og legge den bak seg.

Det er gratis å bruke Meglingsbenken.
Ammal Haj Mohamed forteller om sine erfaringer med diskriminering.

Hva skjer når du kontakter Meglingsbenken?

Mekling er frivillig for begge parter. Et møte i regi av Meglingsbenken, forutsetter derfor at begge parter er enige om å anvende mekling som metode. Mekler bestemmer ikke hvordan saken skal løses. Du som part har hele tiden kontroll på resultatet, og du kan når som helst forlate meklingsprosessen.

Når du kontakter Meglingsbenken, vil du først ha et eget formøte med mekler. I formøtet vil du få informasjon om gangen i et meklingsmøte, og du kan stille de spørsmålene du har til prosessen. Mekler vil gi deg råd om hva du bør tenke gjennom og forberede deg på før meklingsmøtet.

Målet med formøtet er å skape forutsigbarhet for deg så du skal være trygg på hva du kan forvente i selve meklingsmøte.

Du kan ha et formøte med mekler selv om du er usikker på om du ønsker å gjennomføre et meklingsmøte. Husk at mekling er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra prosessen.

Mekler gjennomfører formøter med begge partene.

I meklingsmøtet snakker vi om konflikten og/eller krenkelsene, hvordan det har påvirket deg og hvilke behov du har videre. Begge parter får fortelle om egen opplevelse i tillegg til å lytte til den andre. Vi snakker også om hva partene ønsker skal komme ut av møtet. Mekler bestemmer ikke over løsningen. Mekler skal legge til rette for at samtale skjer i trygge og saklige former, og at begge får sagt det de trenger. I noen møter vil fokuset være på å gjenopprette den skaden som har skjedd (i den grad mulig). Mens i andre møter vil fokuset være mer på å hjelpe partene til å forhandle frem en god løsning som begge aksepterer.

Etter meklingsmøtet kan oppfølgingsmøter avtales ved behov.

Mekler og partene signerer erklæring om taushetsplikt i forkant av meklingsmøtet.