Til hovedinnhold

Om oss

DIME BLE ETABLERT I 2018 PÅ INITIATIV FRA OSLO KOMMUNE

DiMe er viktig for arbeidet mot rasisme og diskriminering og skal være et lett tilgjengelig tilbud for deg som utsettes for rasisme og diskriminering. Vår oppgave er å gi deg informasjon og veiledning om dine rettigheter og muligheter. Gratis veiledning og bistand i rasisme- og diskrimineringssaker er nødvendig.

DiMe bistår deg som opplever å bli diskriminert. Alt for mange som rammes tier om det fordi de tror det er det eneste som nytter. DiMe jobber med å støtte mennesker som opplever avmakt når de rammes av diskriminering og rasisme.

Vi jobber daglig for å gi folk som opplever urett - håp.

Vi oppsøker miljøer med folk som vanligvis ikke søker hjelp. Vi deltar på arrangementer og samarbeider med relevante organisasjoner.

DU FINNER OSS HER

DiMe står for Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken.

VÅR HISTORIE

Oslo kommune så at det var et udekket behov i samfunnet for juridisk hjelp på saker om diskriminering. I dag samarbeider Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter, Skeiv Verden og Norges Handikapforbund som partnere for prosjektet.

DiMe får gjennom våre partnere en unik innsikt i diskriminering som ofte rammer flere personlige egenskaper samtidig. DiMe ser også at folk lever forskjellige liv og ofte er avhengig av individuelle tilpasninger for at bistanden skal fungere i praksis.

DiMe er per i dag et tilbud til personer bosatt i Oslo. I 2022 ble DiMe Bergen opprettet etter initiativ fra Bergen kommune. I Bergen har også Samarbeidsrådet for tros- og livssyn Bergen blitt med som partner.

På sikt er målet at DiMe skal være et landsdekkende tilbud.