Til hovedinnhold

Frontpage (DiMe)

DISKRIMINERINGSHJELPEN OG MEGLINGSBENKEN

DiMe er et lavterskel rettshjelp- og meglingstilbud som
tilbyr gratis juridisk bistand for personer bosatt i Oslo og Bergen.

DiMe bistår deg om du har spørsmål om diskriminering, hatefulle ytringer,
hatkriminalitet eller rasisme.