Til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

DIME SIN OPPGAVE ER Å TILBY JURIDISK VEILEDNING OG MEGLING I SAKER SOM HANDLER OM RASISME OG DISKRIMINERING

Her er svar på ofte stilte spørsmål som vi får av personer som kontakter oss:

1. Kan jeg ha med meg en annen person eller tolk på møter?

Ja, det kan du. Dette er en rettighet som alle har.

Du kan ta med deg et familiemedlem, venn, partner, advokat eller en annen person du stoler på. Hvis du trenger tolk, kan vi hjelpe deg å finne en.

2. Hva skjer når jeg tar kontakt?

Lavterskel rettshjelp betyr at vi tilrettelegger vårt tilbud til deg slik at du både språklig og ellers forstår hva jussen har å si når du ønsker å løse dine problemer. Det betyr at du skal få en forklaring som du har mulighet til å forstå og at du kan få den tiden du trenger til å forklare hva problemet er. Det betyr at du bestemmer hva som er best for deg når du får vite hva alternativene er. Vi gir deg kun råd, det er du som bestemmer selv om du ønsker å gå videre med saken.

3. Jeg ønsker ikke å møte den andre parten eller anmelde, er det noen vits i å kontakte DiMe da?

Ja, vi ønsker at du tar kontakt med oss uansett.

En viktig del av DiMe sitt arbeid å avdekke og redusere mørketall over forekomster av rasisme og diskriminering.

Du kan kontakte oss her om din sak