Til hovedinnhold

Diskrimineringshjelpen

DISKRIMINERINGSHJELPEN

Diskrimineringshjelpen er et gratis rettshjelpstilbud som omfatter både det sivilrettslige og det strafferettslige diskrimineringsvernet. Diskrimineringshjelpen tar imot alle saker på alle samfunnsområder og bistår den enkelte med å sortere spørsmålene saken reiser. Vi veileder om alternative måter å gå frem enten ovenfor Diskrimineringsnemnda, politi, eventuelt andre offentlige klage- eller tilsynsorgan.

Diskrimineringshjelpen ønsker å være et tilbud også for deg som ellers sliter med å gjøre deg forstått, og som trenger tilrettelagt informasjon om hvilke rettigheter du har og hvilke muligheter du har til å reagere når du opplever å bli dårlig behandlet.

Juridisk rådgiver forklarer Mia Prestø hvilke løsninger DiMe tilbyr.

Hva skjer når du kontakter Diskrimineringshjelpen?

Lavterskel rettshjelp betyr at vi tilrettelegger vårt tilbud til deg. Vi forklarer grundig hva jussen har for at du får løst dine problemer. Det betyr at

  • Du har rett på tolk om du ikke er komfortabel med å snakke norsk eller engelsk.
  • Du kan få den tiden du trenger til å forklare hva problemet er.
  • Du skal få en forklaring fra oss som du har mulighet til å forstå.
  • Du bestemmer hva som er best for deg når du får vite hva alternativene er.
  • Du kan stole på at informasjonen du deler med oss blir behandlet på en fortrolig måte.

Vi gir deg kun råd, det er du som bestemmer selv om du ønsker å gå videre med saken.