Til hovedinnhold

Vårt arbeid

DIME TILBYR JURIDISK VEILEDNING OG MEGLING
I SAKER SOM HANDLER OM RASISME OG DISKRIMINERING

Mange opplever at det er krevende å forstå hvilke rettigheter de har og hvordan de må gå frem for å få de rettighetene den enkelte har krav på.

Gratis rettshjelp i diskriminerings- og rasismesaker er viktig for at flere skal orke å protestere mot diskriminering og fordommer.

DiMe er et lavterskel tilbud for deg som kjenner på avmakt og ikke vet hva du bør gjøre når du opplever rasisme og diskriminering. Et sted å henvende seg, oppleve anerkjennelse og bli tatt på alvor.

Mange av dem som opplever å bli møtt på en negativ og fordomsfull måte orker ikke å ta det opp på egenhånd fordi de tror problemet bare blir større av det. Megling kan være et godt tilbud om tilrettelagte samtaler med personer du er i konflikt med og som du ønsker skal vite hva du tenker om måten du blir behandlet på.

DISKRIMINERINGSHJELPEN

Diskrimineringshjelpen tilbyr gratis rettshjelp og bistand til å klage eller anmelde rasisme og diskriminering. Diskrimineringshjelpen vurderer også om saken kan være egnet til megling.

Diskrimineringshjelpen tar imot saker som gjelder alle samfunnsområder og diskrimineringsgrunnlag.

Diskrimineringshjelpen er et lavterskel rettshjelpstilbud. Vi benytter tolk når det er nødvendig.

LES MER HER

MEGLINGSBENKEN

Hos Meglingsbenken legger vi til rette for møter mellom parter i en konflikt som oppstår på grunn av anklager om rasisme eller diskriminering.

Mekling er frivillig og forutsetter et samtykke fra begge parter.

LES MER HER

DIME-AMBASSADØRER

Vil du bli en DiMe-ambassadør?

En DiMe-ambassadør er en ungdom eller ung voksen ressursperson i minoritetsmiljøet som engasjeres til å være talerør for DiMe i egne nettverk og miljøer. Målet er å formidle kunnskap om DiMe og relevant regelverk som ambassadørene bringer videre til egne nettverk.

DiMe samarbeider også med ambassadørene om mulige årsaker til at unge med minoritetsbakgrunn velger å ikke anmelde eller klage på episoder med rasisme og diskriminering.

LES MER HER