Til hovedinnhold

Norges Fotballforbund om DiMe

DiMe - Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken

Har du opplevd rasisme, diskriminering, hatefulle ytringer eller hatkriminalitet?

DiMe er et lavterskel rettshjelptiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning og bistand i rasisme- og diskrimineringssaker i Oslo.

DiMe - Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken er

  • Et sted å henvende seg og få juridisk veiledning og bistand i rasisme- og diskrimineringssaker
  • Et tilbud om mekling som kan løse konflikter
  • En åpen dør og trygt sted til deg som kjenner på avmakt i møte med rasisme og diskriminering, hatefulle ytringer og hatkriminalitet.
  • Et tilbud som tar tak i henvendelser som ellers ikke ville bli fanget opp av et hjelpeapparat
  • Et tilbud med fokus på Ansvarliggjøring, Empowerment og Interseksjonalitet i arbeidet mot rasisme, diskriminering, hatefulle ytringer og hatkriminalitet

Eksempel på hvordan DiMe kan være et verktøy for en romslig og inkluderende Idrett:

  • Veileder og bistand i hendelser og episoder rettet mot enkeltpersoner der personlige egenskaper gjøres til noe negativt og som blir et problem for den som tilfeldigvis rammes.
  • Veiledning og bistand til alle som sier ifra, også tilskuere og familie, Fair Play veiledere og andre i klubben i vanskelige saker.
  • Mekling i konflikter som berørte selv ikke klarer å løse på en måte som løser konflikten.
  • Du kan ta kontakt med DiMe ambassadørene våre som kjenner regelverket som gjelder i saker om rasisme og diskriminering, og DiMes arbeid godt.

Meld fra om diskriminering her

Om DiMe

DiMe har fire partnerorganisasjoner: Antirasistisk Senter, Skeiv Verden, Norsk Folkehjelp og Norges Handikapforbund.

Kontaktinfo

Telefon: 981 31 217
E-post
Følg DiMe på Facebook

Publisert på sidene til Norges Fotballforbund, 22.09.2021.