Til hovedinnhold

Handikapnytt - Lavterskeltilbud mot diskriminering

LAVTERSKELTILBUD MOT DISKRIMINERING

– Urett skal ikke få gå uimotsagt. Har du rett, skal du få rett, sier Heidi Wyller i DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken. Lavterskeltilbudet henvender seg til dem som opplever diskriminering uten å ha en sterk organisasjon i ryggen.

Langt fra alle opplever å ha en organisasjon i ryggen når man opplever urett. Mange mangler kunnskap og mulighet til å vite hva man skal gjøre når man mener seg utsatt for rasisme, diskriminering, hatefulle ytringer eller hatkriminalitet.

For Oslo-beboere er DiMe et lavterskel klageorgan å henvende seg til i slike tilfeller.

DiMe står for Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken og er opprettet på initiativ fra Oslo kommune.

De tilbyr juridisk rådgivning samt veiledning og oppfølging i møte med politi, Diskrimineringsnemnda og Konfliktrådet, eller tilbyr selv megling i trygge rammer der dette er riktig og ønskelig. DiMe bistår også med å skrive klager og anmeldelser.


SAMARBEID

Prosjektet er initiert av Oslo kommune, inspirert av en nederlandsk modell, der organisasjonen Radar gir gratis rettshjelp i diskrimineringssaker og tilbyr megling på utelivsdiskrimineringssaker, forteller Åsa Hebnes, som er megler i DiME.

DiMe drives av Antirasistisk Senter, Skeiv Verden og Norsk Folkehjelp i samarbeid. Hovedoppdragsgiveren er Oslo kommune, men også Politidirektoratet, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging og ExtraStiftelsen bidrar med midler.

I 2015 inviterte Oslo kommune flere organisasjoner til workshop for å se hva man kunne få til for å hjelpe flere som opplever diskriminering og rasisme, og samme år etablerte Skeiv Verden og Antirasistisk Senter Diskrimineringshjelpen.

Deretter kom Norsk Folkehjelp på banen og søkte støtte til Meglingsbenken som startet 2018.

Nå har de slått seg sammen og har tre lønnede ansatte.


– MYE GODT ARBEID

Det å fange opp diskriminering fordrer god dialog med den som opplever å bli diskriminert.
– Vi er en samtalepartner og bistår med å sortere og undersøke informasjonen personen sitter med for å kunne avklare hva problemet handler om og eventuelt hvilken måte det er hensiktsmessig å jobbe videre på, sier jurist Heidi Wyller.

Vi er en samtalepartner og bistår med å sortere og undersøke informasjonen personen sitter med for å kunne avklare hva problemet handler om og eventuelt hvilken måte det er hensiktsmessig å jobbe videre på.

Hun mener flere organisasjoner gjør mye godt arbeid på dette feltet, og at mange er gode på å formidle rettigheter – blant annet Norges Handikapforbund. Wyller har også merket seg Norges Handikapforbunds Ungdoms innsats mot hatkrim.


STØTTE OG VEILEDNING

– Vi har en felles agenda. Urett skal ikke få gå uimotsagt. Hvis du har rett, skal du få rett. Samtidig tenker jeg at et lavterskeltilbud særlig er et sikkerhetsnett for dem som ikke får andre tilbud til å fungere for seg. Et sikkerhetsnett som kan støtte og veilede. Det gjelder også for personer med funksjonsnedsettelser, ivrer Wyller.

DiMe har holdt kurs og opplæring i hvordan man gjenkjenner diskriminering – blant annet for tillitsvalgte i arbeidslivet. Høstens kurs er fulltegnede. I sommer holdt de kurs under Pride, og planene framover inkluderer blant annet kurs for innvandrer- og minoritetsorganisasjoner.

DiMe kontaktes på telefon 981 31 217 og e-post dime@dhjelpen.no. DiMe er også på Facebook.

Artikkelen ble publisert i Handikapnytt 03.09.2019.